ZƏFƏR GÜNÜNƏ həsr olunmuş konsert


ZƏFƏR GÜNÜNƏ həsr olunmuş konsert
__________________
ÜZEYİR HACIBƏYLİ ADINA
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ
Dirijor:
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti FƏXRƏDDİN KƏRİMOV
_____________________
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XOR KAPELLASI
Bədii rəhbər ve baş dirijor:
Azərbaycan Respublikasının Xalq artist GÜLBACI İMANOVA
____________________
Program:
"Vətən Müharibəsindəki Şanlı Qələbəmizə həsr olunmuş bəstəkarlıq müsabiqəsi"nin qalibləri
T.Məmmədli - "Şuşa fəthi" simfonik poeması
V.Məmmədzadə - "İnsan" simfonik poeması
E.Quliyev "Qayıdış" simfonik poeması

07.11.2022  19:00