"YENI ADLAR" LAYIHƏSI ÇƏRÇIVƏSINDƏ KONSERT

"Yeni adlar" layihəsi çərçivəsində konsert

Ü.HACIBƏYLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFONİK ORKESTRİ

Dirijor: MUSTAFA MEHMANDAROV

_______________________

Solistlar:

Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları,

Prezident təqaüdçüləri

 KAMRAN TALIBLI (fleyta)

 CƏMİL SƏDİZADƏ (piano)

_________________

Program:

J.iber - Fleyta və orkestr üçün Konsert

K.Sen-Sans - Piano və orkestr üçün konsert N2 g-moll, op.22