FİKRƏT ƏMİROV- 100

FİKRƏT ƏMİROV ADINA GƏNCƏ DÖVLƏT FİLARMONİYASINDA F.AMİROVUN - 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONSERT KEÇİRİLƏCƏKDİR.

 


FİKRƏT ƏMİROV- 100

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Bədii rəhbər və baş dirijor
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisi Rauf Abdullayev
Mustafa Mehmandarov
Proqram:
"Azərbaycan" simfonik süitası (I hissə)
"Sevil" operasından
Balaşın ariyası "Azərbaycan elləri"
H.Cavid - "Şeyx Sənan" musiqili dramından "Kor ərəbin mahnısı"
"Kürdi - Ovşarı" simfonik muğamı
F.Əmirov - E.Nəzirova - Piano və orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsert
"Azərbaycan kapricciosu”

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri

Fərhad Bədəlbəyli (piano)

Azər Zeynalov (tenor)

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

Babək Niftəliyev (xanəndə)

Fatimə Cəfərova (soprano)

????18.11.2022
????15:00