Ü.HACIBƏYLI ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  SIMFONIK ORKESTRI

Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət  Simfonik Orkestri

Dirijor:

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti

Yalçın Adıgözəlov

Solistlər:

Roberta Pandolfi (piano, İtaliya)

Selcan Nesibli(soprano)

__________________

Proqram:

S.Prokofyev - Piano və orkestr üçün Konsert № 5 G-dur, op.55

C.Puççini və P.Maskanyinin operalarından fraqmentlər

O.Respigi - "Pini di Roma" simfonik poeması