FIKRƏT ƏMIROV - 100

Fikrət Əmirov - 100

_____________________

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor:

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti 

Ağaverdi Paşayev

____________________

Solistlər:

Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri

Yeganə Axundova (piano)

Teyyub Aslanov (xanəndə)

Respublika ve beynelxalq müsabiqələr laureatı, Prezident təqaüdçüsü

Lalə İbrahimova (soprano)