RAUF ABDULLAYEV 8️⃣5️⃣


????Azərbaycan Respublikasının
Xalq artisti, dirijor
RAUF ABDULLAYEV 8️⃣5️⃣
____________________
????Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət 
Simfonik Orkestri
______________________
????Dirijorlar:
Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar artisti
FUAD İBRAHİMOV
MUSTAFA MEHMANDAROV
_____________________
????Program:
C.Verdi - "Taleyin gücü" operasına Uvertüra
M.Musorgski - "Sərgidən şəkillər"

#TrendAz
#DayAz 
#Azertac
#Sputnikaz
#AZpressAZ
#MilliAz
#iticketaz
______________________

????Biletləri şəhərimizin kassalarından ve online www.iticket.az saytından

______________________
????АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

????️02 Декабрь 2022
????19:00 
__________________
????Народный артист Азербайджана дирижер
РАУФ АБДУЛЛАЕВ  8️⃣5️⃣ _______________________
????Азербайджанский Государственный Симфонический Оркестр имени У.Гаджибейли
______________________
????Дирижеры: 
Заслуженный артист Азербайджанской Республики ФУАД ИБРАГИМОВ
МУСТАФА МЕХМАНДАРОВ
????Программа: 
К. Верди - Увертюра к опере "Власть судьбы"
М. Мусоргский - "Картинки с выставки
_____________________
????Билеты в кассах нашего города и на сайте www.iticket.az

#filarmoniyaaz
#azerbaycan2022
#Baku
#ÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestri
#fuadibragimov
#mustafamehmandarov
#Raufabdullayev
#verdi
#musorgskii